Polish

Czym jest przemoc rówieśnicza?

Historia Danny’ego opowiada o jednej z wielu możliwych form przemocy rówieśniczej (bullyingu). Ten termin odnosi się do agresywnych zachowań doświadczanych przez dzieci w wieku szkolnym i nastolatków z rąk rówieśników.

Przemoc rówieśniczą można zdefiniować najkrócej jako„systematyczne nadużywanie władzy lub siły”  (Smith i Sharp, 1994) w relacjach rówieśniczych

ĆWICZENIE REFLEKSYJNE

Twoja definicja przemocy rówieśniczej

Czasami dziecko będące ofiarą przemocy rówieśniczej może nie uświadamiać sobie i nie rozumieć, co się dzieje. Inni uczniowie wokół niego mogą mieć podobne trudności. Zastanów się, jak mógłbyś opisać, czym jest przemoc rówieśnicza dla Twoich uczniów. Jakich słów użyjesz? Jakich przykładów?

Przemoc rówieśnicza może przyjmować różne formy (np. Casper i Card, 2017; Gini, Card i Pozzoli, 2018)