Polish

Historia

Każde doświadczenie krzywdzenia fizycznego lub emocjonalnego jest inne, ale pewne wzorce czy prawidłowości mogą się powtarzać. Kliknij na film, aby poznać jedną z wielu historii, jakie zdarzają się dzieciom każdego dnia.

Historia Janka

 

Ćwiczenie Refleksyjne

Obejrzałeś historię Janka i jego siostry. Czy możesz wskazać zachowania ich rodziców, które Twoim zdaniem są formą krzywdzenia fizycznego lub emocjonalnego?