Polish

Pomóż Sobie

Sytuacje krzywdzenia dzieci mogą być skomplikowane i trudne emocjonalnie dla tych, którzy się z nimi stykają. Zadbaj o siebie. Poszukaj pomocy!

Możesz skontaktować się z pomocą społeczną lub krajowymi telefonami zaufania albo porozmawiać z kolegami!