Polish

Wprowadzenie

 

Ten moduł jest poświęcony przemocy rówieśniczej (bullyingowi), która może się zdarzać zarówno w interakcjach osobistych, jak i online. To zjawisko zazwyczaj – choć nie zawsze – występuje wśród kolegów ze szkoły. Co za tym idzie – nauczyciele mogą odegrać decydującą rolę w poprawie jakości życia dzieci i dorastających młodych ludzi, którzy doświadczają tradycyjnej przemocy rówieśniczej (bullyingu) i cyberprzemocy (cyberbullyingu).

Ze względu na dużą częstość występowania przemocy rówieśniczej oraz negatywne skutki związane z tym doświadczeniem, uważa się ją za naruszenie praw dziecka  – w rozumieniu Organizacji Narodów Zjednoczonych (1959). Należą do nich prawo do ochrony przed wszelkimi formami dyskryminacji i przemocy oraz do dorastania w bezpiecznym środowisku wychowawczym, które zapewnia poszanowanie wolności i godności każdej osoby.

Umiejętność prawidłowego rozpoznawania oraz interpretowania epizodów przemocy rówieśniczej, które mogą wystąpić w środowisku szkolnym, ma ogromne znaczenie. Jeszcze ważniejsze jest to, aby dorośli znali strategie i metody skutecznego interweniowania, kiedy już doszło do przemocy rówieśniczej, oraz zapobiegania takim epizodom.