Polish

Zapobieganie przemocy rówieśniczej

Przemoc rówieśnicza jest zjawiskiem złożonym. Zważywszy na jego złożoność, najlepszym sposobem przeciwdziałania temu problemowi jest unikanie podejścia polegającego na „gaszeniu pożarów” – podejmowaniu działań dopiero w sytuacji kryzysowej. Z jednej strony ważne jest stanowcze i szybkie reagowanie na poważne incydenty przemocy rówieśniczej w szkole. Z drugiej strony jednak konieczne jest przyjęcie perspektywy profilaktycznej i edukacyjnej  (Espelage, 2015; Smith, 2020). Takie podejście przynosi dwojakie korzyści:

  1. pozwala przywrócić “normalne” relacje w klasie po rozwiązaniu “przypadku” przemocy rówieśniczej
  2. pozwala zapobiec powstaniu poważnych problemów, kiedy zjawisko przemocy jeszcze się nie ujawniło.

Podobnie jak interwencje podejmowane po ujawnieniu incydentów przemocy rówieśniczej, również profilaktykę i edukację dotyczącą tego problemu można prowadzić na różnych poziomach. Na każdym poziomie nauczyciele mogą odgrywać ważną rolę, pracując wspólnie z innymi członkami personelu szkoły, uczniami i rodzinami.

W jakim stopniu każde z wymienionych działań jest obecne w Twojej szkole?

Szkoła
Klasa
Uczeń Doświadczający Bullyingu
Rodzina/społeczność

 

Ćwiczenie Refleksyjne

Na poziomie profilaktyki naszym zadaniem – jako nauczycieli i pedagogów – jest przekonanie uczniów, że przemoc rówieśnicza nie jest „cool”. Wymaga to czasu i wysiłku, ale możemy to zrobić – krok po kroku. Możemy zacząć od zainicjowania wśród uczniów dyskusji na temat tego, czym jest przemoc rówieśnicza, tak aby wszyscy zrozumieli, że nie jest ona czymś akceptowalnym ani normalnym. Następnie możemy zachęcać uczniów, aby się wspierali i troszczyli o siebie nawzajem. Jest przy tym niezwykle ważne, abyśmy zawsze pełnili rolę pozytywnych modeli w relacjach z innymi w szkole (z uczniami, nauczycielami, rodzicami).

Jak możesz budować kulturę klasy, w której dzieci będą okazywać sobie wzajemnie życzliwość, akceptację i otwartość? Pomyśl o konkretnych sposobach – nawet drobnych codziennych działaniach – w jakie można to robić.