Polish

Konsekwencje

Ćwiczenie Refleksyjne

Krzywdzenie fizyczne i emocjonalne dzieci może mieć zarówno natychmiastowy wpływ na dobrostan dziecka, jak i długotrwałe konsekwencje dla jego zdrowia i rozwoju. Pamiętasz Janka i jego siostrę? Czy potrafisz wskazać, w jaki sposób krzywdzenie wpłynęło na ich funkcjonowanie?

To, jak poważne są konsekwencje krzywdzenia dzieci, zależy przede wszystkim od:

  • Tego, jak długo dziecko doświadczało krzywdzenia
  • Liczby form krzywdzenia
  • Wieku dziecka w czasie, gdy doświadczało krzywdzenia
  • Obecności lub nieobecności czynników chroniących.

Do najczęstszych długotrwałych konsekwencji fizycznego I emocjonalnego krzywdzenia dzieci należą:

  • Problemy ze zdrowiem psychicznym
  • Słabe wyniki w nauce
  • Zachowania ryzykowne
  • Problemy z zachowaniem
ĆWICZENIE

Przyporządkuj następujące konsekwencje do odpowiednich kategorii

ĆWICZENIE

Istnieje wiele przekonań dotyczących krzywdzenia fizycznego i psychicznego. Przeczytaj poniższe stwierdzenia i zdecyduj, czy są prawdziwe, czy fałszywe.

Niektórzy rodzice twierdzą, że żadna metoda nie przynosi równie dobrych rezultatów w wypadku pewnych trudnych zachowań dzieci, jak klapsy i inne rodzaje kar fizycznych. Badania nie potwierdzają jednak słuszności tego poglądu. Najnowsze badania pokazują, że można osiągnąć pozytywne zmiany bez użycia przemocy, m.in. dając dziecku przykład własną osobą, tłumacząc, określając jasne reguły. Niektórzy ludzie uważają też, że kary fizyczne nie wywierają długotrwałego wpływu na dzieci. Tymczasem badania pokazują, że powtarzające się kary fizyczne mogą wyrządzać równie poważne szkody, jak inne formy krzywdzenia.

Panuje też przekonanie, że rodzice stosują kary fizyczne, gdyż wierzą w ich skuteczność. Tymczasem rodzice, którzy stosują kary fizyczne, przyznają, że robią to przede wszystkim wtedy, gdy tracą nad sobą kontrolę i czują się bezsilni.

Podobnie część osób uważa, że krzywdzenie emocjonalne wywiera mniej poważny wpływ na rozwój dziecka (w porównaniu z przemocą fizyczną). To nieprawda. Badania wykazały, że dzieci krzywdzone emocjonalnie są narażone na jeszcze wyższe ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych lub autoagresji.