Polish

Wprowadzenie

Ten moduł dotyczy krzywdzenia fizycznego i emocjonalnego dzieci przez rodziców lub opiekunów. Badania pokazują, że te dwie formy krzywdzenia często ze sobą współwystępują, przy czym obie mogą mieć długotrwałe, poważne konsekwencje dla samopoczucia i stanu zdrowia dziecka.

Krzywdzenie fizyczne i emocjonalne w rodzinie jest dla dzieci nadzwyczaj trudnym i dezorientującym doświadczeniem, ponieważ sprawcami krzywdzenia są w tym wypadku osoby, które powinny zapewnić dziecku troskliwe, bezpieczne środowisko. Równocześnie dziecko wstydzi się z powodu tego, co je spotyka. Czasami nie ma nikogo, do kogo mogłoby się zwrócić o pomoc.

Może się zdarzyć, że nauczyciel będzie jedyną osobą, która będzie mogła coś zmienić w życiu dziecka i przerwać krzywdzenie. Dlatego jest ważne, aby nauczyciele potrafili rozpoznać objawy krzywdzenia fizycznego i emocjonalnego oraz czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci, a także znali skuteczne sposoby interwencji.