Polish

Co możesz zrobić w reakcji na wykorzystywanie seksualne dzieci?

Szkoła zajmuje uprzywilejowaną pozycję, jeśli chodzi o możliwość wykrywania sytuacji zagrażających dobru i rozwojowi dzieci. Dzieci przychodzą do szkoły codziennie i spędzają w niej wiele godzin, dlatego personel szkoły ma wiele sposobności, aby zauważyć zmiany w zachowaniu uczniów oraz w innych obszarach ich funkcjonowania.

W szkole możliwe jest zbudowanie pozytywnych relacji (więzi) edukacyjnych i zapewnienie dzieciom sieci wsparcia i bezpieczeństwa, aby mogły ujawnić swoje zmartwienia i trudności. W historii Heleny widzimy na przykład, że nauczycielka stwarza przestrzeń do rozmowy po tym, jak zauważa zmiany w zachowaniu dziewczynki.

Jak czytamy w raporcie hiszpańskiego Rzecznika Praw Dziecka (2017), członkowie personelu szkoły zwykle są jednymi z zaufanych osób spoza rodziny, którym dziecko może powiedzieć o wykorzystywaniu seksualnym.

Czy jednak jesteśmy gotowi na przyjęcie takiej informacji od dziecka? Czy będziemy umieli właściwie zareagować w takiej sytuacji?

Wyobraź sobie, że Helena opowiada Ci o tym, co ją spotkało. Biorąc pod uwagę swoją rolę i odpowiedzialność jako nauczyciela, zaznacz w poniższej tabeli, które działania wydają Ci się odpowiednie, a które nieodpowiednie w reakcji na ujawnienie przez dziecko wykorzystywania seksualnego

Rozwiązanie