Polish

Częstość występowania

Czy zastanawiałeś się, ile dzieci może mieć podobne doświadczenia, jak Helena? Spróbuj zgadnąć.

Chociaż wyniki badań dotyczących częstości występowania tego problemu są zróżnicowane, istnieją wystarczające podstawy empiryczne do sformułowania wniosku, że JEDNO NA PIĘCIORO dzieci w Europie doświadcza jakiejś formy wykorzystywania seksualnego przed ukończeniem osiemnastego roku życia.

Być może zastanawiasz się, jak to możliwe, że jest tak dużo przypadków. Rzecz w tym, że jest to zjawisko w dużej mierze ukryte. Kliknij na każdą z warstw góry lodowej, aby się dowiedzieć, dlaczego wyniki badań mogą tak bardzo się różnić:

Większość badań pokazuje, że ofiarą wykorzystywania seksualnego padają zarówno chłopcy, jak i dziewczęta, oraz że dotyka ono dzieci pochodzących z różnych warstw społecznych i grup kulturowych. Również dzieci z niepełnosprawnością są narażone na wysokie ryzyko wykorzystywania seksualnego. Nie zapominaj, że mówimy tutaj o formie przemocy, która dotyka 20% dzieci.

Ilu to może być uczniów w klasie?

Rozmiar Klasy Potencjalna liczba uczniów, którzy mogą doświadczyć wiktymizacji seksualnej dzieci
20 4
25 5
30 6
35 7
40 8