Polish

Jak wygląda rezyliencja?

Dzieci odporne psychicznie – odznaczające się rezyliencją – potrafią się bawić, dobrze sobie radzą w szkole, budują dobre relacje z innymi, i są pełne optymizmu. Rezyliencję można spostrzegać jako właściwość złożoną z kilku ważnych atrybutów: