Polish

Jaka jest procedura w Twoim kraju?

MapOfEuropeW wypadku ujawnienia lub podejrzenia wykorzystywania seksualnego dziecka mamy moralny (a w niektórych krajach także prawny) obowiązek zgłosić sprawę odpowiednim służbom, aby można było uruchomić skuteczną procedurę ochrony dziecka. Na poniższej mapie możesz zapoznać się z wynikami raportu Unii Europejskiej dotyczącego 18 krajów.

Okazuje się więc niezwykle ważne, aby pracownicy szkoły dobrze znali procedury i kroki, jakie należy podjąć zgodnie z wytycznymi krajowymi. Zaleca się również, aby szkoły opracowały wewnętrzne procedury uwzględniające ich sytuację i warunki.

W większości krajów  rola personelu szkoły w wypadku ujawnienia lub podejrzenia wykorzystywania seksualnego dzieci koncentruje się na zgłoszeniu ujawnionych faktów służbom ochrony dzieci oraz udzieleniu dziecku wsparcia emocjonalnego w chwili ujawnienia takich doświadczeń – o czym była mowa w poprzedniej części. Służby ochrony dzieci i wyspecjalizowani profesjonaliści nie mogą podjąć żadnych działań bez informacji ze szkoły oraz innych instytucji pracujących z dziećmi.

Użytecznym zasobem, z jakiego można skorzystać, jest europejski telefon zaufania dla dzieci, który działa we wszystkich krajach europejskich 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Mogą z niego korzystać zarówno dorośli, jak i dzieci, aby zgłaszać wszelkie sytuacje ryzykowne dla dzieci – w wypadku wątpliwości, podejrzeń lub pewności, że dziecko jest zagrożone.

Dziecko Pomoc Liniują Międzynarodowy (Child Help Line International) 116 111
http://www.116111.eu/

Jak widzisz, istnieje wiele możliwości. Pamiętaj: BRAK DZIAŁANIA to BRAK OCHRONY.

W wypadku podejrzenia lub ujawnienia wykorzystywania seksualnego dziecka, co byś zrobił zaraz po uzyskaniu takich informacji? Kogo byś zawiadomił?

Proponujemy Ci ćwiczenie polegające na refleksji nad ogólną procedurą, która mogłaby zostać wprowadzona w każdym kraju. Umieść elementy układanki w odpowiednich miejscach, aby otrzymać taką  ogólną procedurę, którą następnie trzeba będzie doprecyzować zgodnie z prawem i protokołami obowiązującymi w Twoim kraju.

Rozwiązanie

WAŻNE! W razie wątpliwości, można się skonsultować pod numerem Telefonu dla Nauczycieli i Rodziców 800100100.