Polish

Wskaźniki

Teraz, kiedy już wiesz, że w Twojej klasie z dużym prawdopodobieństwem można spotkać dziecko podobne do Heleny, niezwykle ważna jest umiejętność rozpoznania oznak wykorzystywania seksualnego dzieci.

Tak naprawdę nie istnieje jeden, uniwersalny wzorzec symptomów. U dzieci doświadczających wykorzystywania występują rozmaite wskaźniki emocjonalne i społeczne, poznawcze, behawioralne i czynnościowe, a nawet brak jakichkolwiek wskaźników. Te różnice wiążą się z takimi czynnikami, jak ciężkość (dotkliwość) wykorzystywania, częstość, z jaką dziecko go doświadcza, oraz czas jego trwania, relacja ze sprawcą, cechy indywidualne ofiary, reakcja rodziny oraz zasoby w sieci społecznej.

Jednym z najczęstszych wskaźników obserwowanych u dzieci – ofiar wykorzystywania seksualnego jest nagła, na pozór niemożliwa do wyjaśnienia zmiana zachowania. Ponieważ wielu profesjonalistów uznaje wykorzystywanie seksualne za mało prawdopodobne, ten wskaźnik często pozostaje niezauważony. Na przykład wspaniała uczennica, która nagle zaczyna oblewać wszystkie swoje zadania lub dziewczyna taka jak Helena, która izoluje się i nie tworzy więzi z rówieśnikami.

W innych wypadkach nie obserwuje się nagłej zmiany zachowania, lecz pojawia się szereg sygnałów, które mówią nam, że w życiu dziecka lub dorastającego młodego człowieka występuje jakieś traumatyczne doświadczenie.

Do problemów, które można zauważyć u dzieci i adolescentów – ofiar wykorzystywania seksualnego, należą:

(Uwaga: żaden z tych symptomów sam w sobie nie jest wskaźnikiem wykorzystywania seksualnego, ale nie należy też czekać, aż pojawią się wszystkie, aby zacząć działać. Trzeba je starannie ocenić, poddając je wszechstronnej analizie. Pamiętaj: nie ma czegoś takiego, jak „diagnoza” wykorzystywania seksualnego”).

W przypadku Heleny można zauważyć pewne charakterystyczne skutki wykorzystywania seksualnego dzieci. Zaznacz te, które mogą wskazywać, że Helena jest ofiarą wykorzystywania seksualnego.

Helena nie je i narzeka na bóle brzucha

Jeśli chcesz poznać inne przykłady, możesz kliknąć w zaproponowany poniżej link, chociaż powinieneś wziąć pod uwagę, że niektóre treści mogą być drastyczne:

Rysunki: Strona zawiera rysunki dzieci, które doświadczyły wykorzystania seksualnego