Polish

Inne Formy Przemocy Rówieśniczej

Można wyróżnić jeszcze inne formy przemocy rówieśniczej na podstawie grup dzieci, które padają jej ofiarą, albo “treści” aktów agresji:

Ćwiczenie Refleksyjne