Polish

Czynniki Chroniące

W poprzedniej części mówiliśmy o czynnikach, które zwiększają ryzyko krzywdzenia dzieci. Istnieją również czynniki, które wiążą się z lepszą ochroną, rezyliencją (odpornością) i lepszym funkcjonowaniem dzieci. Czynniki te są związane z samymi dziećmi, ich rodzicami, szerszym kontekstem rodzinnym oraz społecznością. Należą do nich między innymi:

Krótko mówiąc, profilaktykę krzywdzenia (oraz interwencję w przypadkach krzywdzenia) można realizować poprzez wzmacnianie czynników chroniących, czyli mocnych stron i zasobów jednostek, rodzin i społeczności.

Więcej informacji można znaleźć w module dotyczącym rezyliencji.

Ćwiczenie Refleksyjne

W przypadku Janka, które czynniki chroniące można by wzmocnić, aby przerwać przemoc doświadczaną przez chłopca i jego siostrę oraz poprawić sytuację (dobrostan) rodzeństwa?