Polish

Wprowadzenie

Wiktymizacja seksualna, w tym wykorzystywanie seksualne dzieci, to niezwykle trudny problem. Ponieważ jednak wiemy, że zjawisko to jest dużo częstsze, niż się wydaje, jako pedagodzy mamy obowiązek poznać je, aby chronić przed nim uczniów.

Czasami spotykamy się z problemem wykorzystywania seksualnego dzieci w mediach, w kinie lub w literaturze, zwykle jednak informacje pochodzące z tych źródeł nie są zgodne z wynikami aktualnych badań naukowych. Dlatego celem tego modułu jest pomóc pedagogom w zapoznaniu się z charakterystyką wykorzystywania seksualnego dzieci, zrozumieniu jego wpływu na rozwój dziecka oraz w nauczeniu się rozpoznawania potencjalnych przypadków wykorzystywania wśród uczniów i podejmowania skutecznych działań, gdy podejrzewają, że któryś z ich uczniów może być ofiarą wykorzystywania seksualnego.

Na zakończenie należy podkreślić, że jako program europejski, niniejszy kurs zawiera treści opracowane z myślą o całym regionie. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat oferty szkoleniowej dostępnej w Twoim kraju, zachęcamy do skorzystania z linków podanych na naszej stronie.