Polish

Co Możesz Zrobić?

Ćwiczenie Refleksyjne 

Szkoły znajdują się na pierwszej linii, jeśli chodzi o wspieranie dzieci i młodzieży, które mogą być ofiarami krzywdzenia. Nauczyciele zajmują doskonałą pozycję, aby rozpoznawać i reagować na wczesne oznaki krzywdzenia fizycznego i emocjonalnego. Wychowawczyni Janka próbowała mu pomóc; czy przychodzi Ci do głowy coś jeszcze, co mogła zrobić w tej sytuacji? Co Ty byś zrobił na jej miejscu?

 

Dzieci, które są krzywdzone fizycznie i emocjonalnie, mogą przejawiać trudne zachowania: destrukcyjne, rozkojarzone, kontrolujące, agresywne. Spróbuj zobaczyć coś więcej niż tylko zachowanie. Spróbuj dociec jego przyczyny. Co może Ci w tym pomóc?

Na poziomie instytucjonalnym:

 • Organizuj regularne szkolenia dla wszystkich pracowników dotyczące krzywdzenia dzieci i prawa obowiązującego w Twoim kraju.
 • Zadbaj o to, aby Twoja szkoła miała procedury ochrony dzieci i zgłaszania przypadków krzywdzenia.
 • Zadbaj o to, aby pracownicy szkoły wiedzieli, gdzie ofiary krzywdzenia mogą otrzymać wsparcie.
 • Organizuj regularne spotkania pracowników szkoły poświęcone kwestiom ochrony dzieci.

Na poziomie klasy:

 • Prowadź edukację dzieci w zakresie profilaktyki krzywdzenia.
 • Wzmacniaj umiejętności społeczne uczniów.
 • Rozmawiaj z dziećmi o ich uczuciach i potrzebach.
 • Zadbaj o to, aby dzieci wiedziały, z kim mogą porozmawiać, kiedy doświadczają czegoś trudnego.
 • Zapewnij materiały edukacyjne na ten temat dostępne dla dzieci.
 • Skontaktuj się z opiekunami dzieci, zaproponuj im edukację na ten temat albo skieruj ich do odpowiednich służb pomocowych.
 • Zapewnij materiały edukacyjne dostępne dla rodziców.
 • Traktuj poważnie wszelkie sygnały wysyłane przez dziecko, które mogą wskazywać na krzywdzenie.

W wielu krajach istnieje system obowiązkowego zgłaszania przypadków krzywdzenia dzieci. Jednak nawet jeśli w Twoim kraju nie ma takiego systemu, PODEJMIJ DZIAŁANIE! Czasami nikt inny nie wie o cierpieniu dziecka. MOŻESZ ODMIENIĆ LOS DZIECKA! MOŻESZ JE URATOWAĆ!

Aby zgłosić krzywdzenie dzieci, nie musisz mieć całkowitej pewności. Czasami nie możesz się upewnić, czy Twoje podejrzenia są słuszne. Istnieją służby zobligowane do zbadania sprawy i zebrania dowodów. Ty potrzebujesz jedynie uzasadnionego podejrzenia. Zaufaj swojemu doświadczeniu i swojej intuicji!