Polish

Cyberprzemoc

W najnowszej literaturze naukowej dotyczącej przemocy rówieśniczej toczy się dyskusja, czy cyberprzemoc jest zjawiskiem nowym, czy tylko kolejną formą przemocy rówieśniczej, która występuje w innym kontekście – online, a nie w świecie rzeczywistym (Olweus, 2012).

Zwracano uwagę na podobieństwa i różnice między tymi dwiema formami przemocy rówieśniczej, wydaje się jednak oczywiste, że tradycyjna przemoc rówieśnicza (wiktymizacja offline) i cyberprzemoc w dużej mierze się pokrywają (Gini i in., 2018; Kowalski i in., 2014; Modecki, Minchin, Harbaugh, Guerra i Runions, 2014) – ofiary cyberprzemocy często zgłaszają również wysoki poziom przemocy tradycyjnej, co wskazuje, że wielu młodych ludzi może być celem przemocy rówieśniczej zarówno w interakcjach osobistych, jak i online.

Tylko niewielka część adolescentów doświadcza „czystej” cyberprzemocy, której nie towarzyszy wiktymizacja w bezpośrednich kontaktach z rówieśnikami.

Pod pewnymi względami cyberprzemoc może się jednak różnić od tradycyjnej przemocy rówieśniczej ze względu na to, w jaki sposób nowe technologie wpływają na nasze interakcje i komunikację z innymi.

ĆWICZENIE REFLEKSYJNE

Jak sądzisz, które z wymienionych cech są cechami szczególnymi cyberprzemocy? Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które wydają Ci się prawidłowe.