Polish

Definicja

Obejrzałeś film przedstawiający historię Heleny. Helena jest jednym z wielu dzieci, które doświadczają wiktymizacji seksualnej. Każde z tych dzieci ma do opowiedzenia własną, niepowtarzalną historię.

CZYM JEST WIKTYMIZACJA SEKSUALNA?

Wiktymizacja seksualna to każda forma kontaktu seksualnego pomiędzy dzieckiem a osobą (dorosłą lub nie) zajmującą wobec niego pozycję siły lub władzy, co uniemożliwia dziecku wyrażenie ważnej, świadomej zgody na kontakt seksualny.

Chociaż termin wiktymizacja seksualna trafniej opisuje tego rodzaju doświadczenia, zapewne częściej słyszałeś o wykorzystywaniu seksualnym dzieci – pojęciu odnoszącym się do doświadczeń, takich jak te pokazane w filmie o Helenie. W tym module skoncentrujemy się przede wszystkim na tej terminologii, ale w podanych odnośnikach i spisie literatury możesz znaleźć definicje innych rodzajów wiktymizacji seksualnej.

Używamy pojęcia „wiktymizacja seksualna”, ponieważ odnosi się ono do szerszego spektrum doświadczeń niż termin „wykorzystywanie seksualne”.

Chociaż definicja wiktymizacji seksualnej jest złożona i może się zmieniać w zależności od osobistego doświadczenia każdego dziecka, można wskazać pięć aspektów pomocnych w sformułowaniu definicji tego zjawiska: