Polish

Co robić po odkryciu przemocy rówieśniczej?

Problemy przemocy rówieśniczej w szkole i online mogą być bardzo złożone i często wymagają zintegrowanej interwencji różnych specjalistów. Nauczyciele mogą jednak na co dzień pomagać uczniom poczuć się lepiej i bezpieczniej w szkole. Niezależnie od tego, jaki jest duży lub niewielki – Twój wkład się liczy!

Nie ma łatwych rozwiązań w konfrontacji z epizodami przemocy rówieśniczej, ale każdy może odegrać pewną rolę w  działaniu na rzecz pozytywnych zmian w swojej szkole poprzez aktywne reagowanie na bullying i promowanie stosowania skutecznych praktyk edukacyjnych. Te praktyki można wdrażać na różnych poziomach: całej szkoły, klasy szkolnej, poszczególnych uczniów i rodziny (Slee, 2016; Smith, 2020).

Ćwiczenie Refleksyjne

Posiadanie “sojuszników” może być pomocne w skutecznej interwencji i pomocy uczniowi, który doświadcza przemocy rówieśniczej. Z kim w Twojej szkole mógłbyś porozmawiać o tym, jak zmienić sytuację? Pomyśl o jednej albo dwóch osobach, do których chciałbyś się zwrócić. Jak mógłbyś zaprosić je do współpracy, aby zwiększyć ich motywację?