Catalan

Senyals d’advertència

Acabem de veure les conseqüències que pot tenir l’assetjament escolar en el benestar físic i psicològic, així com en els resultats escolars i en el desenvolupament social l’alumnat que és víctima de bullying. Així doncs, és clara la importància de reconèixer ràpidament l’existència del problema i d’intervenir per aturar-lo.

La manera més fàcil de descobrir que s’està produint un assetjament és quan la víctima es decideix a parlar amb algú de la situació que estan patint. Desafortunadament, moltes víctimes són reticents a parlar obertament sobre la seva experiència, especialment amb els seus mestres.

No obstant això, pensa una vegada més en la història del Danny. Hem vist que el seu mestre va començar a preguntar-se què estava passant després de detectar senyals del seu patiment: «El mestre del Danny ha notat que sovint està sol i angoixat».

Paraules d’una víctima d’assetjament i ciberassetjament: “De vegades, una simple paraula d’ànim hauria estat suficient per fer-me somriure de nou, perquè fa falta molt poc perquè el sol torni a brillar…”

De fet, els adults poden identificar certs senyals d’advertència, més o menys explícits, d’un possible problema d’assetjament escolar, davant del qual caldrà prendre mesures. Alguns indicis poden ser canvis sobtats en les rutines i les activitats escolars, deteriorament del benestar i la salut de l’infant o danys en les seves pertinences personals, entre altres senyals. A més, hi ha alguns senyals específics d’una possible victimització en línia

Activitat De Reflexió

Com has vist, hi ha molts senyals d’advertència que ens poden ajudar a detectar un possible problema d’assetjament escolar. Pensa un moment en la teva pròpia classe. Creus que és factible identificar aquest tipus de senyals? Intenta pensar en possibles formes concretes que puguis utilitzar per «recopilar» aquests indicis.

Per descomptat, també hem de tenir en compte que la presència d’aquests senyals d’advertència no sempre vol dir que s’estigui produint un assetjament escolar. Podries pensar en altres experiències o esdeveniments en la vida l’alumnat que podrien estar relacionats amb senyals d’advertència similars?