Catalan

La cibervictimització

En els estudis recents sobre la victimització entre iguals s’ha obert el debat sobre si la cibervictimització és un fenomen nou o si es tracta simplement d’una altra forma de victimització per bullying que es dona en un context diferent: en línia en lloc de fora de línia (Olweus, 2012).

S’han assenyalat les similituds i les diferències entre les dues formes de victimització entre iguals, però està bastant clar que la victimització fora de línia i la cibervictimització se superposen significativament entre si (Gini et al., 2018; Kowalski et al., 2014; Modecki, Minchin, Harbaugh, Guerra i Runions, 2014). És a dir, les víctimes de cibervictimització sovint denuncien també alts nivells de victimització fora de línia; això indica que les víctimes poden ser objecte d’assetjament en contextos cara a cara i en línia simultàniament.

Només una minoria d’adolescents pateix cibervictimització sense cap experiència de victimització en les interaccions cara a cara amb les persones de la seva classe.

No obstant això, la cibervictimització difereix potencialment de la victimització per assetjament a les aules en alguns aspectes a causa de com les noves tecnologies influeixen en la manera d’interactuar i comunicar-nos amb els altres.

 

Activitat De Reflexió