Catalan

Prevenció

Prevenció

Fomentar la resiliència és cada vegada més important per enfortir la salut mental i el benestar infantil (Patel, Flisher, Nikapota i Malhotra, 2008). Els enfocaments preventius impliquen reduir i eliminar l’impacte dels factors de risc d’abús i negligència infantil i reforçar els factors protectors en l’entorn de l’infant (Wilkins, Myers, Kuehl, Bauman i Hertz, 2018). Les escoles són un objectiu clau per a les iniciatives preventives i poden proporcionar als estudiants experiències i interaccions positives que promoguin i protegeixin el seu benestar (Dorado et al., 2016). Els mestres poden ajudar als infants al seu càrrec a desenvolupar aquestes importants habilitats socials i de resiliència ensenyant-les a l’aula. Proporcionar educació sobre els riscos, augmentar la consciència dels estudiants sobre el benestar social disponible i els suports comunitaris al seu abast i construir relacions amb les famílies també són estratègies útils per prevenir el trauma i l’adversitat (Dorado et al., 2016). Més endavant s’ofereix més informació sobre els procediments per informar-se i accedir als serveis de suport al benestar infantil al teu país. És important recalcar, com ja hem dit, que els mestres poden tenir un paper central en el desenvolupament de les habilitats socials i emocionals dels nens i la seva capacitat per resistir al trauma, les circumstàncies adverses o desafiants de la vida i fins i tot les preocupacions i l’estrès del dia a dia. De fet, les relacions positives entre mestres i estudiants i les experiències positives a l’aula i l’entorn escolar poden tenir beneficis potencialment de gran abast i promoure un bon desenvolupament emocional a llarg termini i uns millors resultats en la vida adulta (Hamre i Pianta, 2001).