Catalan

Introducció

La victimització sexual, i dins d’aquesta l’abús sexual infantil, poden ser temes difícils d’abordar. No obstant, sabent que és molt més freqüent del que sembla, és el nostre dret com a educadors aprendre sobre aquest fenomen per poder protegir els infants al nostre càrrec.

En ocasions, molts casos d’abús sexual infantil apareixen en els mitjans de comunicació. De vegades, la informació que es transmet des d’aquestes fonts no es correspon amb la investigació científica actual. Per tant, l’objectiu d’aquest mòdul és ajudar als educadors a sensibilitzar-se sobre les característiques de l’abús sexual infantil, entendre l’impacte que pot tenir en el desenvolupament dels infants, aprendre a reconèixer els potencials casos que pugui haver-hi entre els estudiants, així com actuar de forma efectiva quan es sospita que algun d’ells pot estar patint-ho.

Essent un tema tan complex i de tant ampli abast, és important aclarir que aquest mòdul pretén només fer una primera aproximació. Si t’interessa continuar formant-te, podràs trobar enllaços i propostes al llarg del contingut per a què puguis aprofundir. També et proposarem materials com llibres, pel·lícules o cançons que tracten aquest tema.

Per últim, advertir que, tractant-se d’un producte d’un programa europeu, el contingut del present curs està pensat per a tota la regió. Si volguessis investigar sobre propostes més concretes de formació en el teu territori, et suggerim que visitis els enllaços proposats a la nostra pàgina web.