Catalan

Introducció

Aquest mòdul tracta del maltractament físic i emocional que poden patir els nens per part dels seus pares o cuidadors principals. Els estudis mostren que aquestes dues formes de violència sovint coexisteixen i que poden tenir greus conseqüències negatives a llarg termini per al benestar i la salut de l’infant.

El maltractament físic i emocional en la família és una experiència molt difícil i confusa per als nens, ja que els abusadors són aquells que haurien de proporcionar-los un entorn segur i afectuós. Tot i el patiment, els nens encara estimen els seus pares i en depenen. Al mateix temps, poden sentir vergonya del que els està passant. De vegades, no tenen ningú a qui puguin demanar ajuda.

Pot passar que e

Algú entre el personal de l’escola de l’infant sigui l’única persona que pugui marcar la diferència en la seva vida i aturar el maltractament. Per tant, és important que els qui treballen a les escoles puguin reconèixer els símptomes de l’abús físic i emocional, els factors de risc per al maltractament infantil i les formes eficients d’intervenció.