Catalan

Definició

Acabes de veure la història de l’Helena. L’Helena és un dels molts infants que pateixen victimització sexual infantil i cada un d’ells té una història a explicar.

Però, ¿QUÈ ÉS LA VICTIMITZACIÓ SEXUAL INFANTIL?

La victimització sexual és qualsevol forma de contacte (físic o no), entre un nen, nena o adolescent i algú (adult o no) que es troba en una posició de poder o autoritat respecte el menor, el que impossibilita que aquest pugui donar un consentiment vàlid.

Utilitzarem el concepte de victimització sexual infantil perquè és menys restrictiu i inclou més formes de victimització de el d’abús sexual. Tot i que el terme més adequat per fer referència a totes aquestes experiències és el de victimització sexual infantil, pot ser que escoltis a parlar més sovint d’abús sexual infantil, és a dir, d’experiències com la que ha viscut l’Helena. En aquest mòdul, utilitzarem aquesta terminologia, però pots trobar les definicions d’altres formes de victimització sexual en els enllaços i les referències proposats.

Tot i que la definició és complexa i pot variar depenent de l’experiència personal de cada infant o adolescent, tindrem en compte cinc consideracions per entendre-la millor.

Fes “click” sobre els cercles per conèixer les formes de victimització sexual infantil sense contacte físic.