Catalan

Què pots fer a la teva classe?

Què pots fer a la teva classe?

Els infants que viuen una situació traumàtica poden tenir problemes conductuals, socials, psicològics i acadèmics a llarg termini. Altres impactes inclouen la disminució de l’autoestima, més risc de patir ansietat i depressió, dificultats per establir i mantenir relacions positives amb els altres, comportaments inapropiats i trastorns de conducta. L’estudi de cas que hem vist mostra com vivències difícils durant la infantesa i experiències contínues d’adversitat poden manifestar-se en les formes de comportament i en els resultats de l’entorn d’aprenentatge. El Jamie té algunes dificultats d’aprenentatge i li costa mantenir l’atenció i concentrar-se a classe. També acostuma a tenir rampells i rebequeries a l’aula i un comportament agressiu cap al personal escolar i altres alumnes (Hughes et al., 2018).

Els mestres i altres persones que treballen en l’entorn escolar poden ajudar els estudiants a veure’s a si mateixos com a saludables i forts i poden promoure el benestar dels infants, inclosos els que han passat per mals tràngols. Un enfocament basat en les fortaleses pot ajudar a desenvolupar habilitats socials, emocionals i cognitives en els nens i capacitar-los perquè siguin més resilients (Linley, 2008). Per exemple, les accions que ha dut a terme l’Anne, la mestra del Jamie, l’han ajudat a millorar el comportament i a construir relacions més positives amb els companys. A continuació descrivim alguns dels mètodes que els mestres poden fer servir per fomentar la resiliència i el benestar dels estudiants.