Catalan

Resum

Resum

La dedicació d’educadors que donen suport pot influir positivament en la vida dels infants que han patit violència, traumes i/o adversitats. L’adopció a les aules d’enfocaments proactius i centrats en les fortaleses i la creació d’entorns enriquidors a les escoles poden ajudar a fomentar la resiliència en els estudiants. Aquestes mesures poden promoure resultats positius, particularment en els nens en situació de risc, fins i tot davant del trauma i l’adversitat.

Els altres mòduls d’aquest curs proporcionen informació addicional sobre experiències adverses específiques, concretament l’abús físic, emocional i sexual i l’assetjament escolar, i també ofereixen informació sobre com respondre a aquests problemes i fomentar la resiliència en els alumnes.