Catalan

Definició

El Janek ha patit maltractament emocional per part del seu pare des de la primera infància. Més endavant, també maltractament físic. Però què és exactament el maltractament físic i emocional de l’infant?