Catalan

Factors De Protecció

Abans hem parlat de factors que augmenten el risc de maltractament infantil. Hi ha, d’altra banda, certs factors que s’han relacionat amb una millor protecció i resiliència dels nens, nenes i adolescents en risc. També estan relacionats amb els mateixos nivells descrits anteriorment. Inclouen, entre d’altres:

En síntesi, la prevenció del maltractament (i la intervenció) es pot aconseguir reforçant els factors protectors, és a dir, les fortaleses i els recursos de les persones, les famílies i les comunitats.

Per a més informació, consulta el mòdul sobre resiliència.

Activitat De Reflexió

En el cas del Janek, quins factors protectors podrien reforçar-se per trencar la violència cap a ell i la seva germana i fomentar el seu benestar?