Catalan

Què fer quan veiem que s’està produint un assetjament escolar?

Els problemes de victimització entre iguals a l’escola i en línia poden ser molt complexos i sovint poden requerir una intervenció integral amb la implicació de diferents figures educatives i professionals. No obstant això, les persones del claustre educatiu cada dia poden fer alguna cosa perquè l’alumnat se senti millor i més segur a l’escola. Qualsevol gest, per petit que sigui, compta!

No hi ha solucions o antídots fàcils per abordar els episodis d’assetjament escolar, però tots podem contribuir a impulsar canvis als nostres centres educatius responent activament a l’assetjament escolar i promovent l’ús de pràctiques educatives eficaces. Aquestes pràctiques es poden implementar en diferents àmbits: l’escola, l’aula, l’estudiant i la família (Slee, 2016; Smith, 2020).

Activitat De Reflexió

Tenir «aliats» pot ser útil per intervenir de manera efectiva i ajudar un infant assetjat: a la teva escola, qui podria estar disposat a parlar de com promoure un canvi? Pensa en una o dues persones amb qui et sentiries còmode. Com podries demanar la seva col·laboració d’una manera que maximitzi la seva motivació?