Catalan

Introducció

Aquest mòdul tracta de la victimització entre iguals, concretament de l’assetjament escolar o bullying, que pot succeir tant en interaccions cara a cara com en línia. Aquest fenomen, generalment, es produeix entre companys d’escola. Per això, aquells qui treballen en les escoles a prop dels infants i adolescents tenen un paper clau en la millora de la qualitat de vida delles víctimes d’assetjament escolar, tant si és presencial com si és cibernètic.

A causa de l’alta prevalença de l’assetjament escolar i les conseqüències negatives associades amb aquesta experiència, aquest tipus de violència representa una violació dels drets de l’infant, segons el que estableix l’Organització de les Nacions Unides (1959). Aquests drets inclouen el dret a ser protegit de totes les formes de discriminació i violència i a créixer en un entorn d’aprenentatge segur que garanteixi la llibertat i la dignitat de cada persona.

És primordial poder reconèixer i interpretar correctament els episodis d’assetjament entre iguals que poden tenir lloc a l’escola. I més important és encara que els adults coneguin les estratègies i els mètodes per intervenir efectivament davant d’un episodi d’assetjament escolar o per prevenir-lo abans que passi. Aquests són els objectius d’aprenentatge d’aquest mòdul.