Catalan

Conseqüències

Activitat De Reflexió

El maltractament físic i emocional de l’infant pot tenir un impacte immediat en el seu benestar i conseqüències a llarg termini per a la seva salut i desenvolupament. Te’n recordes del Janek i la seva germana? Pots indicar de quina manera el maltractament va afectar el seu desenvolupament?

La gravetat de les conseqüències del maltractament infantil depèn principalment de:

  • El període de temps durant el qual l’infant ha patit maltractament.
  • El nombre de formes de maltractament.
  • La presència o absència de factors protectors.

Els efectes a llarg termini més freqüents del maltractament físic o emocional infantil inclouen:

  • Problemes de salut mental
  • Baix rendiment acadèmic
  • Conductes de risc
  • Problemes de comportament
Activitat:

Posa les següents conseqüències en la categoria de conseqüència correcta:
baixa autoestima, ansietat, depressió, autolesió, intents de suïcidi
notes més baixes, abandonament prematur de l’escola
ús precoç de substàncies, abús de substàncies, delinqüència juvenil
agressió, conflictes, aïllament

Activitat:

Existeixen moltes falses creences sobre el maltractament físic i/o emocional. Legueix les següents afirmacions i indica si són vertaderes o falses.

Alguns pares afirmen que cap altre mètode produeix els mateixos resultats positius en certes situacions de conducta infantil difícil que pegar o algun altre tipus de càstig corporal. Però els estudis no confirmen aquesta afirmació. Estudis recents demostren que es pot aconseguir un canvi positiu amb mètodes no violents, intentant ser un model a seguir, explicant i establint regles clares. Algunes persones també creuen que el càstig corporal no té conseqüències negatives a llarg termini per als infants. Un cop més, els últims estudis mostren que si el càstig corporal és repetitiu pot ser tan perjudicial com altres formes de violència. També existeix la creença de que els adults utilitzen el càstig físic perquè creen que és eficaç. En realitat, els qui fan servir el càstig físic admeten que el fan principalment quan perden el control o es senten impotents. Així mateix, algunes persones pensen que el maltractament emocional té un impacte menys greu en el desenvolupament infantil. Això tampoc no és cert. La investigació mostra que els nens maltractats emocionalment corren el risc de desenvolupar trastorns mentals o de tenir conductes autolesives.