Catalan

Quin és el procediment en el teu país?

Figura creada en https://mapchart.net/europe.html a partir dels resultats de l’informe disponible a https://www.childsafetyeurope.org/pieces/info/policy-area-3.pdf

Davant d’una situació de detecció o sospita de maltractament o d’abús sexual infantil tenim l’obligació moral, i en alguns països, legal, d’informar a les autoritats competents per tal de que es pugui activar una resposta efectiva que protegeixi l’infant. En el següent mapa pots veure els resultats d’un informe de la Unió Europea en què van participar 18 països. Amb verd estan assenyalats els països que obliguen legalment als professionals a notificar, amb vermell els que no i en blau els països que no van participar de l’estudi.

Els procediments i circuits establerts són diferents a cada país, però tots els països disposen d’un. En aquest sentit, és crucial que els professionals de l’escola tinguin un bon coneixement del circuit i procediment a seguir segons el marc nacional.

A més a més, és altament recomanable que els centres educatius disposin d’un circuit intern ajustat a la seva realitat i dimensions.

En la major part dels països, l’actuació del professional educatiu que rep una revelació d’abús sexual infantil o en té sospites, acostuma a limitar-se a comunicar els fets a la xarxa de protecció  a més del suport emocional a l’infant en el moment concret tal i com hem abordat en la secció anterior. Sense la comunicació inicial per part dels centres educatius o altres recursos on assisteixen els infants, les actuacions de protecció d’altres professionals especialitzats i el seu seguiment no és possible.

Un bon recurs a tenir en compte és el telèfon europeu d’ajuda a la infància. Aquest funciona en tots els països com un servei d’atenció directa 24 hores els 365 dies de l’any per alertar de situacions de risc per a la infància, que poden utilitzar tant les persones adultes com els mateixos infants tant en cas de dubte, sospita o certesa.

Telèfon Europeu d’ajuda a la infància 116 111

Coneixes el protocol d’actuació en casos de sospita o detecció de situacions de maltractament infantil  i abús sexual infantil del teu país? T’animem a consultar-lo i a compartir-lo amb els teus companys i companyes!

Davant d’una situació de sospita o certesa d’abús sexual infantil què faries immediatament després? A qui informaries? A continuació et plantegem una activitat per reflexionar sobre el que podria ser un possible circuit bàsic vàlid en qualsevol país.

Solución del recuadro