Catalan

La Història

Cada experiència d’abús físic o emocional és diferent, però certs patrons poden repetir-se. Fes clic al vídeo per veure una possible història de les moltes que els passen a milers de nens cada dia.

La historia de Janek

ACTIVITAT DE REFLEXIÓ

Acabes de veure la història del Janek i la seva germana. Pots indicar algun comportament dels seus pares que, segons la teva opinió, sigui una forma de maltractament físic o emocional?