Catalan

Prevalença

Activitat De Reflexió

Per als infants és difícil parlar quan pateixen maltractament. Pots pensar en possibles raons que eviten que revelin el seu patiment?

Per poder abordar el maltractament físic i emocional dels nens, ens cal conèixer la dimensió del problema. Tanmateix, les estadístiques oficials sembla que mostren només la punta de l’iceberg. Molts casos de maltractament no es denuncien, com va passar en el cas del Janek. Els infants no acostumen a parlar per diferents motius, entre d’altres:

  • por de les conseqüències,
  • per vergonya,
  • per falta de suport,
  • per falta de coneixement sobre a on dirigir-se,
  • pel desig de protegir els seus pares,
  • per falta de consciència de que el que experimenten no es adient,
  • per manca de confiança en què alguna cosa pot canviar.

És possible que els professionals no denunciïn el maltractament infantil a causa de la manca de coneixement, la incertesa o la falta de voluntat per interferir en assumptes familiars.

Els estudis socials poden donar una imatge més completa, encara que les dades varien segons la mostra i la metodologia.

Les estimacions europees, basades en una metanàlisi de nombroses investigacions, indiquen que a Europa la taxa de prevalença mitjana és de prop del 22% per al maltractament físic, amb els nens afectats amb més freqüència que les nenes, i del 29% per al maltractament emocional, amb les nenes víctimes amb més freqüència que els nens. Això vol dir que si tens una classe de 30 nens, de mitjana 6 dels teus alumnes han patit maltractament físic i de 8 a 9 han estat maltractats emocionalment!

Activitat:

Quants dels teus estudiants formarien part d’aquest grup?

Quantitat d’estudiants a l’aula Estudiants que podrien estar vivint algun tipus de victimització sexual
20 4
25 5
30 6
35 7
40 8