Catalan

Què pots fer des de la teva escola o classe?

L’escola és un dels millors espais per a detectar situacions que amenacen el benestar i desenvolupament dels infants, doncs  hi acudeixen diàriament i durant moltes hores, de manera que el personal pot estar atent als  indicadors explicats anteriorment. En aquest context, s’estableixen vincles que poden proporcionar a infants com l’Elena un marc de seguretat i benestar per poder compartir les seves preocupacions i dificultats.

Un exemple d’això,  és quan la mestra de l’Elena li proposa un espai de diàleg arrel d’observar un canvi en la seva conducta.

Els professionals dels equips educatius formen part del col·lectiu de persones adultes externes al nucli familiar a qui els infants poden confiar una revelació d’abús sexual infantil. Però, estem preparats per a què un infant ens expliqui una situació d’abús sexual? Hi sabrem reaccionar correctament? A continuació, et proposem una activitat per a reflexionar sobre com abordar una situació de revelació d’abús sexual infantil.

Imagina que l’Elena t’explica directament a tu el que li ha passat. Tenint en compte el teu paper i responsabilitat com a docent: indica quines actuacions són adequades i quines no ho són davant d’una revelació d’abús sexual infantil:

Solució