Catalan

Prevalença de l’assetjament escolar

De vegades, l’assetjament i el ciberassetjament es descriuen com una cosa que en el fons no hauria de preocupar-nos gaire i que és part del desenvolupament «normal» de la infància i l’adolescència. Altres vegades es defineix com una «emergència social» fora de control. On és la veritat? Com de generalitzats són aquests fenòmens a les escoles?

No és fàcil respondre a aquesta pregunta, perquè la prevalença varia en funció de diferents elements, com el país i el context local en què s’avalua, els instruments que s’utilitzen per recopilar la informació i el marc temporal a què es refereix la pregunta sobre la victimització (per exemple, no és el mateix preguntar quants episodis d’assetjament han viscut «en aquest curs escolar» o «en els últims tres mesos»).

Un informe recent sobre la violència escolar publicat per la Unesco (2019) ofereix unes estimacions de la prevalença de la victimització per assetjament basades en diferents enquestes a gran escala, com l’estudi Health Behaviour in School-aged Children (HBSC, en castellà: Estudio sobre las conductas saludables de los jóvenes escolarizados) i la Global School-based Health Survey (GSHS, en castellà: Encuesta mundial de salud a escolares). Les estimacions han revelat que, de mitjana, aproximadament el 25-30% dels nens diuen que han estat intimidats, i del 5 al 10% manifesten que són víctimes d’assetjament escolar amb molta freqüència (és a dir, cada setmana o amb més freqüència encara). Les estimacions de prevalença de la victimització per ciberassetjament se situen al voltant del 10%.

Aquest darrer percentatge inclou tant a les víctimes del ciberassetjament “pur”, que segueixen sent minoritàries, com als nois i a les noies que pateixen ambdues formes d’assetjament, tradicionals i en línia.

Estudiants víctimes d’assetjament i ciberassetjament

Imaginem què pot significar tot això en el nostre dia a dia.

 

Més enllà de les estadístiques, les dades de prevalença ens diuen que en una aula mitjana de 20 estudiants, aproximadament 5 o 6 estudiants podrien ser víctimes de bullying durant els anys d’escolaritat i 1 o 2 podrien ser assetjats amb molta freqüència.

Llegenda: les figures de color rosa indiquen els estudiants que són víctimes potencials d’assetjament en una classe i les de color vermell són els estudiants que poden ser assetjats amb molta freqüència.