Catalan

Resum

La victimització entre iguals i l’assetjament escolar són bastant freqüents en les relacions entre nens, nenes i adolescents i poden tenir conseqüències negatives i duradores que posen en risc el seu benestar. Com a adults, la nostra responsabilitat és detectar el problema al més aviat possible i intervenir immediatament per aturar l’assetjament i ajudar l’estudiant assetjat. I, més important encara, hem de lluitar per evitar que l’assetjament arribi a produir-se i per construir un clima escolar positiu i segur.