Catalan

Introducció

Introducció

L’adversitat, la violència, l’abandonament, l’abús i els conflictes familiars representen vulnerabilitats que poden afectar el desenvolupament infantil (Britto et al., 2017). La informació proporcionada al llarg d’aquest curs il·lustra la prevalença així com els efectes perjudicials del trauma i la victimització en la infància. És essencial que els factors de protecció, que fomenten el benestar mental i la resiliència, es promoguin en els entorns dels infants i adolescents, incloses les escoles (OMS, 2018). El propòsit d’aquest mòdul és ajudar a qui hi treballa a reconèixer el possible impacte positiu de la promoció de la resiliència i les perspectives educatives sensibles al trauma a l’aula.